Sti

 

Stichting tot behoud, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode, 

hierna genoemd:   Stichting Knoptoren    


Jaarverslag 2018

Doel van de Stichting Knoptoren is de instandhouding van het rijksmonument Knoptoren(kerk).
De inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengst uit verhuur, subsidies, bijdragen van de Vrienden van de Knoptoren en middelen die worden verworven door het organiseren van kleinschalige evenementen.
De uitgaven betreffen het onderhoud van het gebouw en verder alles wat voor de instandhouding noodzakelijk is. Zowel bestuurders als beheerder werken pro deo.

De activiteiten van Stichting Knoptoren zijn:

  • Instandhouding
  • Beheer
  • Exploitatie

Instandhoudingsactiviteiten

Voor het groot onderhoud is via de zogenaamde BRIM-regeling subsidie toegekend voor de periode 2014-2019.
In 2018 is geen groot onderhoud gepleegd.
De inkomsten van de Stichting Knoptoren zijn in 2018 afkomstig uit de exploitatie en bestaan verder uit bijdragen van Vrienden en een lening van het Nationaal Restauratiefonds.
Uit de bijdragen van de Vrienden zijn in 2017 videoschermen aangeschaft.
In overleg met de gemeente Meierijstad zijn plannen gemaakt voor een aanpassing van de torenentree.  Deze is nog niet gerealiseerd.
Met de Kunststichting is overleg gevoerd over de aanpassing van de torenopgang en torenruimtes als kunstproject, als deelproject van het project “1000-jarig woud”.

Uit het haalbaarheidsonderzoek door Monumentenhuis Brabant van 2014 blijkt dat voor de instandhouding van het gebouw op langere termijn de inkomsten uit de exploitatie vergroot dienen te worden en dat daarnaast inspanning  plaats moet vinden bij het verwerven van subsidies en sponsorgelden en het werven van nog meer Vrienden.
Aan de hand van het rapport is door het bestuur een aantal plannen geformuleerd:


○  kleine aanpassingen aan het gebouw en het interieur
○  opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan
○  productontwikkeling (arrangementen, assortiment)
  verbeteren website en andere communicatiemiddelen (gerealiseerd)

In 2018 is hiertoe een plannenschema opgezet. 


Het beleidsplan 2018-2023 is vastgesteld.
Het opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan is nog niet van de grond gekomen en de  productontwikkeling staat nog op het lijstje.
Het bestuur van de Stichting Knoptoren geeft de voorkeur aan het realiseren van een meer jaren onderhoudsplan voordat eerder genoemde plannen worden ontwikkeld.
De kleine aanpassingen aan het gebouw wachten op de verbetering van de torenentree.
Werving van subsidies en Vrienden blijft steeds een aandachtspunt.

Beheer
Het Stichtingsbestuur is uitgebreid door het aantreden van de heren P. Lathouwers en
G. van der Rijt.
Door hun aantreden is het mogelijk werkzaamheden beter te verdelen.
Er is een aanzet gedaan voor een andere indeling van het digitale archief.

Monumentenwacht voerde een inspectie uit. 
Voorlopig hoeven aan het gebouw geen grote onderhoudswerkzaamheden te worden verricht.

Regelmatig is een klus- en groenploeg actief.

Exploitatie
Zie het financieel jaarverslag.

Publiciteit
Het is voor de Stichting Knoptoren van groot belang dat de inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving zich realiseren dat de Knoptoren “van hen is”.  Verschillende keren is de Knoptoren in de publiciteit geweest in verband met diverse activiteiten: artikelen in de plaatselijke en regionale pers of via TV Meierij.
De heer W. van Susante heeft in 2018 het boek “de Knoptoren”, een icoon van Sint-Oedenrode in kunst en geschiedenis vervaardigd.   Het boek is nu in de verkoop.

Communicatieactiviteiten
De werkgroep activiteiten heeft in 2018 drie Vriendenbrieven verzorgd.
De werkgroep organiseerde de volgende bijeenkomsten: torenbeklimmingen en open dagen gedurende de zomermaanden, een bijeenkomst met eigenaren van andere Lodewijkskerkjes en het goed bezochte après-midi diner in november.
De groep “Vrienden van de Knoptoren” telt eind december 50 vrienden die met hun bijdragen de Stichting in staat stelt noodzakelijke investeringen te doen.
Met de Vrienden, en de vrijwilligers wordt regelmatig contact onderhouden.

20190207 Derk de Bruijn

 

 


 

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com